Novinky

Hľadáme spolupracovníka

Bližšie informácie >>

HomePlug/PowerLine

Informujte sa u nás o možnosti riešenia domácej počítačovej siete bez nutnosti inštalácie novej kabeláže. >>

Vítame vás na stránkach spoločnosti JAVI solutions

Obsah týchto stránok je orientovaný na služby a produkty ktoré naša spoločnosť ponúka. Okrem informácií o službách a produktoch sme doplnili našu prezentáciu o referencie a ďalších častiach sa snažíme aj zodpovedať časté otázky našich klientov a partnerov. Dúfame že na našej stránke nájdete všetky očakávané informácie.

Niekoľko skutočností z histórie našej spoločnosti

Od roku 2003 kolektív našej spoločnosti poskytoval služby v oblasti IT na základe živnostenského oprávnenia. Začiatkom roka 2010 sme sa rozhodli zmeniť formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným. Za uplynulé obdobie sme realizovali riešenia pre mnohých klientov, s ktorými dodnes spolupracujeme. Všetky realizácie boli založené na individuálnych požiadavkách klientov, s dôrazom na splnenie ich očakávaní.

Orientácia našej spoločnosti na trhu

Z pohľadu trhu je naša ponuka orientovaná na komplexné zabezpečenie podpory v oblasti IT pre malé a stredné firmy. V rámci tejto podpory ponúkame riešenia, služby a produkty nasledovných kategórií:

  1. Tvorba, údržba a podpora v oblasti tvorby internetových stránok, prezentácií a reklamy,
  2. technická a administratívna podpora informačných systémov vrátane ich projektovania a budovania, tvorba údržba a podpora intranetových aplikácií „šitých na mieru“,
  3. štandardná technická podpora v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky a jej použitia.

Dosiahnuté výsledky, kvalita našej práce a starostlivosť o zákazníka sú našou prioritou.
Preto sa nešpecializujeme na realizáciu riešenia v špecifickej fáze, ale na podporu riešenia počas celého životného cyklu – od návrhu, cez implementáciu a zaškolenie, až po podporu, správu systémov a profylaktické zásahy.

Obsadenie našej spoločnosti

Tím našej spoločnosti je zložený z vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú orientovaní na oblasť informačných technológií a disponujú rozsiahlymi skúsenosťami, preto sme schopní ponúknuť riešenie postavené na moderných, efektívnych a dostupných technológiách s využitím silného “know-how” našej spoločnosti.

Váš kontakt

JAVI solutions s. r. o.
Trstínska 31
841 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

tel.: +421 907 791 587
tel.: +421 910 960 711

mail: info@javi.sk